12 Nov 2015

Seribu Lima Ratus Perak

Kutengok televisi
Kebenaran di Jakarta mahal sekali
Para koruptor pintar sembunyi
Padahal nyata-nyata, mereka telah mencuri
Kawan, di kampung kami
Kebenaran harganya seribu lima ratus perak
Warnanya hitam, tergenang di dalam gelas,
     saban pagi


(Andrea Hirata dalam Cinta Di Dalam Gelas)

Tidak ada komentar: